• Gratis verzending vanaf 100€
 • Betaal met iDEAL
 • Gratis kleuradvies
Naar de startpagina

(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn)

Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop je of een door je genoemde persoon

 • je of een door je genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen, mits je een of meer goederen hebt besteld als onderdeel van een uniforme bestelling en deze uniform worden geleverd;
 • de dag waarop u of een door je aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen, indien je meerdere goederen als onderdeel van één bestelling heeft besteld en deze afzonderlijk moeten worden geleverd;
 • de dag waarop je of een door je genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in ontvangst heeft genomen, wanneer je goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd;


Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (MissPompadour GmbH, Am Reitfeld 10, 93161 Sinzing, e-mailadres: advies@misspompadour.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief of e-mail per post) op de hoogte stellen van je besluit om dit contract te herroepen. Je kunt het bijgevoegde modelformulier voor annulering gebruiken, wat niet verplicht is.

Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat je de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van annulering

Als je dit contract herroept, moeten we alle betalingen die we van je hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten als gevolg van het feit dat je een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste door ons aangeboden standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we de kennisgeving van je herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met je is overeengekomen; in geen geval worden je voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

We kunnen weigeren een terugbetaling te doen totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

Je moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop je ons de annulering van dit contract hebt medegedeeld, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is gehaald als je de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen verstuurt.

Je draagt de kosten van het terugzenden van goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden en de directe kosten van het terugzenden van goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden. De kosten voor goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden, worden geschat op maximaal ongeveer 120 EUR.

Je hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de toestand, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Herroeping via WhatsApp

Je kunt je herroeping ook verklaren via WhatsApp +49 176 222 258 08.

Redenen voor uitsluiting of verloop

Het herroepingsrecht geldt niet voor contracten

 • voor de levering van goederen die niet voorgefabriceerd zijn en waarvoor een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de klant;
 • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou kunnen worden overschreden;
 • voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van het contract, maar die op zijn vroegst 30 dagen na het sluiten van het contract geleverd kunnen worden en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van de abonnementscontracten.


Het herroepingsrecht vervalt vervroegd bij overeenkomsten

 • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden wanneer het zegel ervan na de levering is verwijderd;
 • voor de levering van goederen indien deze door hun aard na de levering onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
 • voor de levering van geluids- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking wanneer het zegel na de levering is verwijderd.

Voorbeeldformulier voor herroeping

(Wanneer je het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het ingevuld terug).
 • Aan MissPompadour GmbH, Am Reitfeld 10, 93161 Sinzing, e-mailadres: advies@misspompadour.nl
 • Ik/we (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende artikelen (*)/ de verlening van de volgende dienst (*) – Besteld op (*)/ ontvangen op (*)
 • Naam van de klant(en)
 • Adres van de klant(en)
 • Handtekening van de klant(en) (alleen in geval van schriftelijke mededeling) - Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.